Wettelijke verklaring

Privacybericht Groep Delorge

 

Inleiding

Dit privacybericht is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Groep Delorge, momenteel bestaande uit volgende ondernemingen :

Automotive & Mobility Invest, 3500 HASSELT, Herkenrodesingel 8, bus C, KBO nr.0681.419.060;

Holding Groep Delorge, 3500 HASSELT, Herkenrodesingel 8, bus C, KBO nr. 0895.260.015;

Delorge bvba, 3800 SINT-TRUIDEN Spookvliegerlaan 1111, KBO nr. 0893.747.112;

Delorge Automotive Hasselt bvba, 3500 HASSELT, Herkenrodesingel 8, bus A, KBO nr. 0847.988.846;

Delorge Hasselt nv, 3500 HASSELT, Herkenrodesingel 8, bus C, KBO nr. 0869.744.659;

Delorge Overpelt nv, 3900 OVERPELT, Europalaan 1, KBO nr. 0877.975.110;

Delorge Lommel bvba, 3920 LOMMEL, Gerard Mercatorstraat 1, KBO nr. 0881.374.464;

Delorge Borgloon bvba, 3840 BORGLOON, Industrieweg 28, KBO nr. 0818.545.089;

Garage Haesen nv, 3540 HERK-DE-STAD, Grote Baan 20, KBO nr. 0473.139.274;

B&O Diest nv, 3290 DIEST, Leuvensesteenweg 186, KBO nr. 0423.982.545;

Garage Willems nv, 3600 GENK, André Dumontlaan 146, KBO nr. 0411.902.382;

Garage Deboutte nv, 3290 DIEST, Blanklaerstraat 5, KBO nr. 0405.613.814;

Delorge Bilzen bvba, 3740 BILZEN, Tongersestraat 56, KBO nr. 0713.953.157;

Etablissement J. Timmermans, Autobedrijf nv, 3700 TONGEREN, Maastrichtersteenweg 347, KBO nr. 0400.979.192;

Vanthienen, 3300 TIENEN, St-Maurusweg 21, KBO nr. 0418.655.859;

(Hierna “GROEP DELORGE”, of “wij”, “ons”, of “onze”);

Wij benadrukken dat Groep Delorge in de toekomst nog kan worden uitgebreid met bijkomende ondernemingen.

Wij zijn een onafhankelijke groep en wij maken geen deel uit van groep D’ieteren/VW Groep. De privacy policies van deze groepen vindt u terug op hun websites.

 

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen persoonsgegevens zoals contactgegevens, persoonlijke informatie, identificatiegegevens, klantgeschiedenis, gegevens m.b.t het gebruik van het voertuig, financiële gegevens, lokalisatiegegevens indien van die toepassing (bv. indien uw voertuig is uitgerust met een geolokalisatiedienst en u instemde met het gebruik van deze dienst) en gegevens van websites, sociale media, en apps.

Wij gaan enkel over tot beslissingen op basis van automatisch verwerkte gegevens indien dit noodzakelijk is om een contract af te sluiten of uit te voeren (bv. bij de toekenning van een krediet) of indien u daarmee hebt ingestemd.

Wij verwerken geen zogeheten ‘gevoelige’ gegevens zoals gegevens die bijvoorbeeld betrekking hebben op (N.B. de lijst is waarschijnlijk niet exhaustief) uw ras of etnische afkomst, uw politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, uw leven en/of uw seksuele geaardheid en uw gezondheid. Mochten wij er ooit toe gebracht worden deze gegevens te verwerken, dan zullen wij dat enkel doen na uw expliciete toestemming en voor doeleinden die u op voorhand worden duidelijk gemaakt, of indien de verwerking ervan noodzakelijk is binnen het kader van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de preventieve geneeskunde of de arbeidsgeneeskunde.

Waarom verzamelen wij deze gegevens en wat doen we ermee?

We verwerken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen (bv. onderhoud en herstellingen) en alle diensten te garanderen die daaruit voortvloeien alsmede om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten. We verwerken uw persoonsgegevens ook om u gepaste marketingcommunicatie aan te bieden die op efficiënte en gebruiksvriendelijke wijze beantwoordt aan uw behoeften. In die gevallen verwerken we uw gegevens na ontvangst van uw voorafgaande toestemming, die u op elk ogenblik kunt intrekken met effect voor de toekomst. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken op basis van afgewogen belangen zoals ons belang om u aanverwante producten en diensten aan te bieden en om een zo goed mogelijke relatie met onze klanten te behouden.

Verwerking van persoonsgegevens 

U kunt de privacy verklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens van Groep Delorge en haar verdelers nalezen. De persoonsgegevens met betrekking tot uw identificatie, samenstelling van uw gezin en diens mobiliteitsgewoonten worden eveneens verwerkt door S.A. D'IETEREN N.V., 50 Maliestraat te 1050 Brussel voor het klantenbeheer en voor direct marketing doeleinden; deze kunnen medegedeeld worden aan de maatschappijen van de groep D'IETEREN, aan de concessiehouders van de merken, die deze laatste verdeelt, en aan verzekeringsondernemingen. U heeft het recht op raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met het oog op direct marketing.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens en hoe beveiligen we ze?

Wij kunnen ertoe gebracht worden uw gegevens over te dragen binnen ondernemingen van onze groep (moederbedrijven, bijvoorbeeld A&M Invest nv, dochterondernemingen, en zusterbedrijven) in het kader van de realisatie van de doeleinden hiervoor.

We delen uw gegevens uw persoonsgegevens met  D’ieteren nv, en ondernemingen van groep D’ieteren, VDFin, D’ieteren Lease, of andere derde partijen indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, of wanneer we uw data delen:

Om onze wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bijvoorbeeld aansprakelijkheidsvereisten;

Om u ondersteuning te kunnen bieden, en in het bijzonder klantenondersteuning;

Om offerteaanvragen te kunnen opmaken, of om een contract af te sluiten met krediet- of leasingmaatschappijen of in het kader van het contractbeheer;

Om onze contractuele verplichtingen te kunnen uitvoeren en om onze contractuele rechten te kunnen vrijwaren;

Om technische of andere problemen aangaande een aankoop, dienst, of herstelling van een voertuig van of bij ons op te lossen.

Om ze te updaten (mededeling aan Bpost als post teruggestuurd wordt als gevolg van een adreswijziging);

Wanneer dit ons wettelijk wordt toegestaan (bv. bij de overdracht van onze rechten en plichten bij een cessie van vorderingen);

D’ieteren Groep en Volkswagen Groep stellen voor de meeste van deze gebruiken IT- en opslagdiensten ter beschikking en bewaren daarom de meerderheid van uw hiervoor vermelde gegevens als verwerkingsverantwoordelijken. Er wordt tevens beroep gedaan op een aantal dienstverleners om te helpen bij de levering van de opgegeven diensten en gebruiken. Verwerkers die ons bijstaan, leveren IT-infrastructuur, IT-onderhoud en IT-diensten, alsook apps en digitale oplossingen. We worden ook bijgestaan door marketingbureaus en creatieve agentschappen voor klantenbeheer, marketing en evenementen.

Indien de verwerking van de gegevens, onder meer via een onderaannemer, impliceert dat de gegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie, zullen wij erover waken uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving ter zake. 

Wij vergewissen ons ervan dat elke derde aan wie wij uw gegevens zouden overdragen, deze - net zoals wij - op een veilige manier verwerkt door de nodige maatregelen te treffen om ze te beschermen.

 

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Wij houden uw informatie maar zolang bij als nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen en voor alle andere toegestane aanverwante doeleinden. Dit varieert dus naargelang van het einddoel, bijvoorbeeld: 

* 7 jaar voor documenten opgesteld in een boekhoudkundig/fiscaal kader; 

* 8 jaar na het einde van de contractuele relatie voor bewijzen die bewaard worden in het kader van geschillendossiers; 

* 8 jaar na de uitvoering van een commerciële actie die zonder gevolg is gebleven.

Soms kan de termijn langer zijn, onder meer om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in geval van een geschil.

Onze retentieperiodes zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en gegevens die niet langer nodig zijn, worden ofwel geanonimiseerd of vernietigd.

 

Uw rechten en meer informatie

U kunt altijd vragen om te zien welke gegevens we verwerken, om ze te laten verbeteren, verwijderen of exporteren, om verzet aan te tekenen tegen de verwerking tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing of prospectie, of om de verwerking te beperken. Bij de uitoefening van deze rechten gelden bepaalde vrijstellingen om het publiek belang veilig te stellen. Wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, met effect voor de toekomst. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord of vindt dat we uw persoonsgegevens niet verwerken in overeenstemming met de wet kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie.

 

Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens, of met betrekking tot dit privacybeleid, of indien u uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, dan neemt u het best eerst contact met ons :

privacy@groepdelorge.be

Inschrijven op de nieuwsbrief

Openingsuren

  • maandag
   8:00 18:00
  • dinsdag
   8:00 18:00
  • woensdag
   8:00 18:00
  • donderdag
   8:00 18:00
  • vrijdag
   8:00 18:00
  • zaterdag
  • zondag
Delorge Lommel Lommel Momenteel zijn we open
Bekijk onze openingsuren